Niemieckie strony internetowe

Posted on

strony internetowe

strony internetowe

Obecnie internet jest, jak się wydaje, najbardziej spopularyzowanym medium, jakie istnieje. Szerokie możliwości jego wykorzystania sprawiają, że z internetu korzysta coraz więcej ludzi na całym świecie. I ta międzynarodowa społeczność, spędzająca coraz więcej czasu w internecie, wymaga, aby różne strony były tworzone w różnych językach. I tak jest w praktyce. Do języka najczęściej stosowanego w przestrzeni internetowej należy język niemiecki, jeden z najpopularniejszych języków w Europie i na świecie. Jak można, pokrótce, scharakteryzować te strony?

Strony internetowe prowadzone po niemiecku są własnością kilku podstawowych rodzajów instytucji. Co symptomatyczne, dotyczy to w dużej mierze instytucji publicznych w Niemczech oraz innych państwach niemieckojęzycznych, jak Austria czy Szwajcaria. Instytucji tych jest bardzo wiele, biorąc pod uwagę wielość różnorodnych dziedzin życia, jakie są zarządzane przez instytucje państwowe w tych krajach. Daje to w sumie bardzo dużą liczbę stron internetowych, w których język niemiecki jest językiem głównym.

Ale to oczywiście nie jedyna możliwość, ponieważ strony internetowe prowadzone po niemiecku mogą należeć do organizacji międzynarodowych. Jedną z głównych zasad prowadzenia stron www przez te organizacje jest to, że każdy użytkownik może wybrać sobie język, w którym chce daną stronę przeglądać. Zwykle jest tak, że do wyboru są języki wszystkich państw członkowskich danej organizacji. Jako przykład podać można choćby Unię Europejską – językami urzędowymi tej organizacji są właśnie wszystkie języki krajów członkowskich, w tym także niemiecki. Co oczywiste, znacząco przyspiesza i ułatwia to korzystanie z tych stron wszystkim, którzy tylko chcą je przeglądać.

Niemieckie strony internetowe prowadzą także firmy i korporacje prywatne. Tutaj mamy często do czynienia z podobną zasadą, jak opisana powyżej: każdy może sobie wybrać język. Jeśli jednak dana firma ma centralę w Niemczech, sprawa jest jasna: większość wybiera podstawowy język, czyli niemiecki właśnie.

Tags: , ,